Keo Dán Đa Năng DAT SP – CRL543

  • Bao bì: 3Kg – 12Kg.
  • Hàm lượng rắn: 18 – 20.
  • Độ nhớt: 200 – 400.
  • Thời gian mở: 7-25 phút.
  • Màu sắc: Màu Vàng.
  • Thiết bị ứng dụng: Súng Phun.
Đăng ký đại lý