Keo Dán Đa Năng DAT SP8

500,000

Mã Sản Phẩm SBR – SP8 SBR – SP60
Sản phẩm SP8 SP8+
Hàm lượng rắn (%) 30-35 56-62
Độ nhớt 200-400 400-600
Thời gian mở 1-45 phút 30 phút

Bao bì: 3Kg – 10Kg – 160Kg.

Màu sắc: Màu Vàng.

Thiết bị ứng dụng: Súng Phun.

Đăng ký đại lý