Súng Bắn Keo Chà Ron

75,000

  • Là loại súng bỏ keo bắn đẩy trong 2 tuýp (Theo tỉ lệ 1:1).
  • Hỗ trợ phần thi công ron gạch được nhanh chóng và chính xác.
  • Đẩy cò ra phía trước để mở khoá súng bắn keo và lắp keo vào súng.
  • Cách sử dụng củng gần tương tự như súng bắn silicone.
Đăng ký đại lý