Lễ Tạ Ơn Tại Joinbond

Thanksgiving Day

Lễ Tạ Ơn (ThanksGiving Day) là một ngày lễ lớn tố chức hàng năm và không như các ngày lễ khác ThanksGiving Day không có ngày cố định. Ở Mỹ, Lễ Tạ Ơn sẽ được tổ chức vào ngày thứ năm của tuần lễ thứ 4 của tháng 11 và năm nay là ngày 25/11/2021. Ở Canada là ngày thứ 2 lần thứ hai của tháng 10, thì đã diễn ra hôm 11/10/2021. Ngày này còn diễn ra ở những nơi khác như ở Hà Lan, Grenada, Liberia, Anh…

Và đây là ngày lễ tạ ơn được tổ chức tại Joinbond

Joinbond tổ chức lễ tạ ơn
Joinbond tổ chức lễ tạ ơn
Gà Tây Nướng - Món ăn truyền thống
Gà Tây Nướng – Món ăn truyền thống
Gà Tây Nướng
Gà Tây Nướng
Hình vẽ Gà Tây Nướng
Hình vẽ Gà Tây Nướng